Aarhus kommune

Før man kan stare op, som selvstændig børnepasser, skal kommunen godkende lokalerne/huset, hvor man passer børnene. Der indhentes straffeattester på aller personer, over 18 år, der bor i husstanden. Og børneattester på samtlige personer , der er over 16 år. Aarhus kommune skal også godkende den enkelte pasnings aftale. Kommunen fører tilsyn med den private pasningsordning. Nogle tilsyn er anmeldt, nogle er uanmeldte. Tilsynet sørger for, at børnepasseren overholder de regler og forhold, passeren er godkendt under.  Der vejledes om sprog, motorik, selvhjulpenhed og almen trivsel.


Ønsker du, at dit barn skal starte her i vores private pasningsordning, skal der udfyldes ansøgning om tilskud og en aftale mellem os og jer. Ansøgning om tilskud skal sendes til kommunen senest 10 dage før opstart, og tidligst 2 måneder før dit barn starter her.


Pladsanvisning. Administration og rådgivning.
Telefontid: Mandag/tirsdag kl 9 til 11
Torsdage 9 til 11
Postboks 4069, 8260 Viby J
Telefon 89 40 22 22


Vores tilsynsførende er:

Anne Kew
Tlf nr:  41 86 43 53
Mail:  ankew@aarhus.dk


Ina Lyngesen
Tlf nr:  41 85 60 16
Mail:  inkyn@aarhus.dk    Om os