Fokuspunkter

Vi vil gøre alt, for at dit barn får en sjov, lærerig og
stimulerende hverdag. Dette vil vi gøre ved at fokusere på forskellige ting:

-  Personlig intelligens

-  Social intelligens

-  Sproglig intelligens

-  Visuelle intelligens

-  Logiske intelligens

-  Musikalske intelligens

-  Motoriske intelligens

-  Naturalistiske intelligens

-  Fantasien

-  Parathed til renlighedVi vil hele tiden lytte til børnene, og være opmærksomme på det enkelte barns behov. Vi vil støtte det enkelte barn i dets udvikling og anerkende, rose og respektere barnet. Vi vil gøre alt for, at barnet får en harmonisk overgang fra den private pasningsordning til børnehave/skole.