Priser


I 2024 er prisen for en
fuldtidsplads for børn fra 6 md til 3 år 10.400 kr, og 7400 kr for børn mellem 3 år og 6 år.

Aarhus kommune yder tilskud til denne form for pasning. Tilskuddet er i 2024, 6673 kr for børn mellem 6 md og 3 år og 3471 kr for børn mellem 3 år og 6 år. Man kan højst få tilskud til 3 børn. Tilskudsbeløbene reguleres af kommunen hver 1. januar, hvor vi også regulere vores pris.Vores løn skal betales forud. Tilskuddet fra kommunen betales også forud. Beløbet udbetales til jeres nemkonto sidste hverdag i måneden.

Vores løn skal være til dispensation på vores konti sidste hverdag i måneden.

Ved indmeldelse i "Den Private Storpasningsordning Dit Barn" betales et reservationsgebyr svarende til en måneds egenbetaling (vores løn minus tilskuddet). Beløbet refunderes ved første måneds betaling af pladsen 

Priser er inc. bleer og alt kost.

Udmeldelse


Udmeldelse skal ske skriftligt, og med 2 måneders varsel. Opsigelsen skal falde den første i måneden. Man kan ikke opsige en plads pr 01-05 med sidste dag den 31-06, da lønnen for Juli måned betragtes som passerens feriepenge. Når et barn skal stoppe i vores pasningsordning, holder vi en lille "farvel fest", hvor barnet får en lille bog, der fortæller om barnets tid her. Er der mulighed for det, forbereder vi barnet til børnehavestart, ved bla at besøge pågældende børnehave. Så lærer barnet børnehaven at kende, under trygge og kendte rammer.